Ankofit
Industries B.V.

Edisonstraat 21
3861 NE Nijkerk
Nederland

Tel: +31 (0)33 2460704
Fax:+31 (0)33 2460260
E-mail: info@ankofit.nl

Ankofit BV

Algemene voorwaarden
Ankofit Industries B.V.

Op al onze overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing (gedeponeerd bij de KvK Gooi- en Eemland no.08024564). Onze Algemene Voorwaarden bevat onder andere een beperking van aansprakelijkheid. Tevens hechten wij er waarde aan u erop te wijzen dat wij de toepasselijkheid van uw (inkoop)voorwaarden nadrukkelijk van de hand wijzen.

De algemene voorwaarden van Ankofit Industries B.V. kunt u vanaf deze pagina downloaden door hier of op onderstaande afbeelding te klikken.

ALGEMENE VOORWAARDEN ANKOFIT INDUSTRIES BV jpg


Garantie en aansprakelijkheid

Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden. Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.
Het gebruik van hennep bij drinkwaterinstallaties raden wij ten sterkste af, daar dit na aanraking met water microbiologisch risicovol is (b.v. legionella) en bij uitzetting kan leiden tot scheurvorming. Wil men het desondanks toch toepassen dan is het is het risico met alle mogelijke gevolgen geheel voor degene die dit toepast en wij wijzen dan iedere aansprakelijkheid af. Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen.

BPE - Ankofit BV