Ankofit
Industries B.V.

Edisonstraat 21
3861 NE Nijkerk
Nederland

Tel: +31 (0)33 2460704
Fax:+31 (0)33 2460260
E-mail: info@ankofit.nl

Ankofit BV

Privacy Statement

Wij beantwoorden al uw vragen over hoe wij uw gegevens gebruiken, delen en beschermen. Wanneer u iets bij ons bestelt, wanneer u een contact- of beoordelingsformulier invult, wilt u weten wat wij met uw gegevens doen. Daarom slaan wij uw gegevens op in een beveiligde database en gebruiken wij uw gegevens uitsluitend voor communicatie met Ankofit Industries BV.

Ankofit Industries BV, gevestigd aan Edisonstraat 21, 3861 NE Nijkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Ankofit Industries BV
Edisonstraat 21
3861 NE Nijkerk
telefoon: +31 (0) 33 24 60 704
website: www.ankofit.nl

Dhr. P. Overzee is de Functionaris Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ankofit Industries BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en opslaan:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • URL
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • KVK-nummer
 • BTW-nummer
 • BSN-nummer (alleen personeel ten behoeve van salarisadministratie)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken

Ankofit Industries BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling en betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief en/of leaflet
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Ankofit Industries BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ankofit Industries BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als klant bewaren wij uw informatie en financiële informatie met betrekking tot u en uw bedrijf, minstens zolang als wettelijk vereist.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ankofit Industries BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ankofit Industries BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ankofit Industries BV gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ankofit Industries BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u registreren in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt uw verzoek sturen naar peter@ankofit.nl

 

Reactie volgt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij doen er alles aan om uw vraag of klacht zo goed mogelijk op te lossen. Indien wij er samen niet uitkomen, heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Alle gegevens die u invoert worden opgeslagen op een beveiligde server. Ankofit Industries BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via peter@ankofit.nl

BPE - Ankofit BV